Compensen en la teva empresa les pèrdues ocasionades per una fallada en el teu equip?

Inverteix en el servei de manteniment per a assegurar la continuïtat dels teus equips

TIPUS DE MANTENIMENT

Manteniment preventiu

Duem a terme diverses revisions anuals per a prevenir futurs defectes. Assegurem que les instal·lacions estiguin funcionant de manera òptima, a més de fer propostes de millora per a evitar futures avaries.

En resoldre cada incidència, es documentarà el problema per a minimitzar els riscos en altres punts de la instal·lació o del sistema.

Quins beneficis té aquest pla?

Serveis

Manteniment correctiu

El seu objectiu és assistir de manera immediata a incidències crítiques que requereixin l’assistència d’un tècnic per a assegurar la continuïtat d’aquest. Oferim una resposta àgil i efectiva, donant solució a la incidència i que el sistema es recuperi ràpidament.

Estructura del manteniment

FULL ASSISTANCE

Amb la contractació del servei integral de Full Assistance assegures el servei complet de manteniment i assistència telefònica tots els dies laborables, per resoldre els teus dubtes o consultes.

A més, disposaràs d’un servei d’urgència permanent 24/7 segons els serveis contractats, amb una ràtio de resposta de 4 hores per incidències crítiques. A més, de les revisions periòdiques segons la normativa.

Assistència telefònica

  • Assistència telefònica de 8:00 h a 18:00 h tots els dies laborables per a consultes o dubtes.

Servei d’urgència

  • Servei d’urgència permanent 24/7 segons els serveis contractats, amb una ràtio de resposta de 4 hores per incidències crítiques

Revisions periòdiques segons la normativa.  

Vols saber més informació dels nostres serveis?

VOLS SABER MÉS DELS NOSTRES SERVEIS?