Project Description

INQUIDE

Tipus d’instal·lació: Estudi lumínic i adequació de la instal·lació elèctrica a les noves pantalles d’il·luminació.
Magnitud: Instal·lació 6 quadres de distribució amb 115 línies i projecte lumínic amb 80 lluminàries fluorescents.
Solució Inserty: Instal·lació de 6 quadres elèctrics, dimensionaments i calculats per a la protecció de les diferents línies a alimentar.
Alimentant en total 115 línies elèctriques. Part d’aquestes línies destinades a l’alimentació de 80 noves lluminàries, distribuïdes segons projecte lumínic.