Inserty ha signat contracte en concepte de partner amb OnTrace de Cerdanyola del Vallès, per instal·lar els productes que desenvolupa i fabrica. Són productes centrats en el camp tecnològic d’Internet of Things (IoT) Business Intelligence i Big Data.
El dispositiu, OnTrace Queue, se situa de manera zenital damunt de la zona on es forma la cua i adquireix les següents dades de manera automàtica i fiabale:

  • Passos per cua
  • Aforament mitjà de cua
  • Temps mitjà de cua
  • Abandons
  • Temps real i Alarmes
  • Rastrejo