EMPRESA

Inserty és referent en el sector de les instal·lacions de comunicacions i elèctriques. L’empresa té més d’una dècada d’existència i per això, assegurem la confiança necessària en el disseny i execució de projectes.

Els nostres valors i filosofia ens permeten comptar amb un equip motivat, format i propi, que assegura la flexibilitat i l’atenció necessàries per poder desenvolupar projectes integrals fins i tot en entorns especials, amb total seguretat i dins dels terminis establerts.
El nostre compromís és la satisfacció del client, oferint qualitat i seguretat en tot el procés, emprant les tecnologies d’última generació. Tot això, amb la finalitat que els nostres clients inverteixin el temps en el seu negoci.

Més de 2000 empreses de diversos sectors han confiat amb Inserty per al disseny, el desenvolupament, la implantació i la gestió de solucions de comunicacions, instal·lacions elèctriques i il·luminació, manteniment i consultoria en els diferents àmbits.

EQUIP

L’equip d’Inserty està conformat per professionals altament qualificats.

Els atributs que els carecteritzen són:

 • L’atenció al client
 • Vocació de servei i flexibilitat en tots els àmbits
 • Equip motivat i preparat per oferir un servei de qualitat
 • Treballs realitzats amb les últimes tecnologies
 • Compliment de plaços i terminis acordats
 • Preparació per entorns difícils i sensibles

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Misió

Donem servei a les demandes d’empreses en el desenvolupament d’instal·lacions i projectes específics de consultoria, electricitat, comunicacions, il·luminació i sales CPD, d’una manera ràpida i flexible, sent un referent al mercat per la nostra fiabilitat i confiança.

Visió
Crear una empresa instal·ladora d’àmbit nacional, que presti una àmplia gamma de serveis a clients en el disseny i execució de projectes, així com la realització d’instal·lacions d’adequació integral de construccions.

Valors

Els valors que defineixen la nostra metodologia de treball i les nostres accions, impulsant el nostre creixement:

 • Valentia: innovem treballant per al futur.
 • Resultats: són la nostra motivació.
 • Compromís: diferencia la nostra activitat.
 • Honradesa: manifesta la nostra credibilitat.
Som-hi, neix des de direcció degut a la necessitat de unificar i fomentar la comunicació dintre de Inserty. Amb la intenció de visualitzar, mostrar i potenciar el capital humà del que disposa tot l’equip.

D’altra banda som-hi també té lloc dintre de la comunicació externa empresarial. En concret amb les accions relacionades amb la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Aquestes accions de comunicació externa. Fomentem la integració i la inclusió tant dins com fora.

La nomenclatura del projecte comunicatiu, té com a objectiu llançar un missatge a tot l’equip i a la societat de caràcter unificador i motivador.

La missió de som-hi a nivell intern és posar la mirada a l’equip, analitzant les seves necessitats dintre del òrgan corporatiu i poder proporcionar els recursos tant materials com humans per treballar gaudint de l’equip i les tasques a desenvolupar. A nivell extern, busca contribuir al foment d’igualtat social i potenciar la creativitat mitjançant el reciclatge de material de producció.

La materialització del projecte està present en forma d’accions que ajudaran a establir dinàmiques de cooperació. Cada una d’elles persegueix un objectiu en concret. Així doncs, els objectius que persegueix Som-hi són:

 • Informar
 • Motivar
 • Crear sentiment de pertinença
 • Seguretat
 • Eficiència i eficàcia
 • Reciclar
 • Contribuir al foment d’igualtat social

Tot i els objectius esmentats anteriorment, per Inserty resulta fonamental poder alimentar el projecte i mantindré-l viu perquè es pugui desenvolupar correctament entre tot l’equip i recollir els fruits.

RSC_470x362pix