Elèctriques

Realitzem treballs elèctrics per millorar les teves instal·lacions

Realitzem treballs elèctrics com ara:

Instal·lacions, reparacions i reformes integrals o parcials elèctriques

Col·laborant des del primer moment fins a la seva legalització

Inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques

Assessorament i possibilitat de fer comprovacions i mesures de les instal·lacions (mesures de terra, d'aïllament, salt de diferencials, harmònics ...)

Assessorament i millora sobre eficiència energètica

Assessorament i millora sobre eficiència energètica (reactiva, reducció de consums ...) Adequació a normes degudes a inspeccions d'indústria o ajuntament.

ELÈCTRIQUES
IL·LUMINACIÓ
CONSULTORIA

Per què Inserty?

El nostre equip d’enginyers amb alta especialització, permeten oferir als el client la solució a les seves necessitats amb les màximes garanties d’execució. Aplicant el nostre coneixement sobre instal·lacions industrials, edificis d’oficines, centres comercials, hospitals, hotels i tot tipus d’infraestructures i equipaments en general, per a la realització de:

Els tràmits amb la companyia elèctrica poden ser realitzats per Inserty, facilitant el treball en les següents gestions:

01.

Realització i lliurament de butlletins

02.

Gestió d'ampliació de potència

03.

Alta nova per a llicència d'activitats

04.

Canvis de titular

05.

Memòries Tècniques de disseny

06.

Gestió de reducció de potència

il·luminació

01.

El màxim benefici amb el menor cost energètic

Inserty ofereix solucions d'il·luminació eficients que s'adapten a les necessitats dels projectes mitjançant productes i serveis innovadors i competitius. Oferim als nostres clients i col·laboradors un departament de disseny compost per un equip d'enginyers especialitzats en elaborar projectes d'il·luminació detallats, amb possibilitat d'integració domòtica, incloent plànols i càlculs lumínics segons sigui l'espai a il·luminar.

02.

eficiència energètica

Inserty és proveïdor d'Aura Light i subministra i instal il·luminació Eco intel·ligent, sostenible, de baix consum, de llarga vida útil i gran qualitat. En definitiva, un concepte brillant d'il·luminació. Amb les nostres idees volem aportar noves formes de concebre les solucions en il·luminació sostenible de diferents àrees.

03.

Solucions intel·ligents

Els sistemes actuals estan construïts mitjançant cablejat elèctric existent que alimenta la il·luminació. La majoria d'aquests sistemes de control tendeixen a ser complexos de configurar, cars d'instal·lar i difícils de modificar una vegada implantats. L'enfocament innovador de Redwood combina potència, control i tecnologies de la comunicació sobre un cablejat estructurat. Aquesta arquitectura de cablejat de xarxa, alimentat per CC, automatitza la il·luminació i permet la intel·ligència edifici. Redwood és un únic sistema, fàcil d'instal·lar i administrat centralment a través d'un panell de control basat en web des d'ordinadors i telèfons intel·ligents.

Consultories

Gràcies al nostre equip de professionals aconseguiràs:

 • Disminuir el risc d’indisponibilitat i de danys dels equips
 • Optimització de les infraestructures
 • Reduir els costos d’explotació i manteniment

Auditoria Elèctrica: Optimització de sistemes elèctrics

 • Càlcul de fluxos de càrrega i corrents de curtcircuit
 • Selectivitat i coordinació de proteccions
 • Estudis d’estabilitat de sistemes
 • Coordinació d’aïllament
 • Estudis d’energia reactiva
 • Anàlisi d’incidències
 • Elaboració de documentació as build

Auditoria Il·luminació: Millora en els sistemes d'il·luminació

 • Anàlisi i inventariat de lluminàries instal·lades
 • Avaluació de rendiment i consum
 • Avaluació de la il·luminació en els llocs de treball
 • Lliurament de la documentació de les millores recomanades

Telèfon

(+34) 93 580 28 98

E-mail

inserty@inserty.net

Social Media

@inserty.tech.solutions

Contacta amb nosaltres