manteniment

Coneix la nostra divisió especialitzada en el camp de l’manteniments:

Manteniments 24/7 que cobreixin totes les àrees

Des de la nostra experiència i coneixement en el disseny i la implementació d’instal·lacions oferim diferents modalitats de contractes de manteniments 24/7 que cobreixin totes les àrees.

La revisió programada de les instal·lacions i l’assistència en cas d’emergència tenen com a objectiu reduir el temps d’atur dels mateixos i maximitzar el seu rendiment amb una alta disponibilitat anual.

FULL ASSISTANCE

La contractació de servei integral de FULL ASSISTANCE assegurar la disponibilitat de:

Assistència telefònica

Assistència telefònica de 9: 00h a 17: 00h tots els dies laborables per a consultes o dubtes.

Serveis preventius

Tècnics disponibles per a la instal·lació de nous equips.

Servei d'urgència

Servei d'urgència permanent 24/7 segons els serveis contractats.

Documentació actualitzada

Documentació actualitzada de l'estat del seu sistema.

INSERTY TECH

Manteniment

Innserty ofereix dos nivells de manteniment amb diferents modalitats per optimitzar el funcionament del seu CPD.

Mmanteniment preventiu

El pla de manteniment preventiu de les instal·lacions té com a objectiu disminuir el nombre d’equips i sistemes en un moment donat puguin quedar fora de servei o donar respostes defectuoses o errònies a l’trobar treballant fora de l’us límits establerts. També prevé l’envelliment prematur dels equips aconseguint que la conservació i el manteniment dels mateix es realitzin dins d’un cost equilibrat.

La finalitat és la d’aconseguir que tots els sistemes i mitjans que conformen la instal·lació es trobin en perfectes condicions de funcionament amb l’objecte de corregir els desajustos i de reparar o substituir tot aquell que es trobi deteriorat o que es prevegi un deteriorament proper al temps.

Els serveis preventius abasten totes les àrees del seu sistema i estaran suportats per protocols específics de Inserty o bé pro protocols específics de fabricant de l’equipament. En tots els casos estaran assistits i / o coordinats per un tècnic de Inserty.

En totes les propostes Inserty proposarà una sèrie de revisions preventives que podran variar en funció de les necessitats del client

manteniment correctiu

S’hi descriu el protocol d’actuació quan la situació de el sistema passa a ser crítica i es requereix intervenció per part d’un tècnic especialitzat. El principal objectiu és assegurar la continuïtat de la mateixa.

Els serveis correctius abasten aquelles àrees que per la seva naturalitat poden arribar a provocar una aturada en els sistemes. Estaran suportats per protocols específics de Inserty o bé per protocols específics de fabricant de l’equipament.

En aquests casos el temps de resposta pot arribar a ser de 4 hores, durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, en funció dels serveis contractats. Veure serveis contractats.

A la resolució de cada incidència, s’ha de documentar el problema amb l’objectiu de minimitzar els mateixos riscos en altres punts de la instal·lació o de sistema.

0 +
Clients
0 +
Serveis realitzats
0 +
Incidències resoltes
0 +
Anys d'experiència

Telèfon

(+34) 93 580 28 98

E-mail

inserty@inserty.net

Social Media

@inserty.tech.solutions

Contacta amb nosaltres